Vervuiling van onze leefomgeving

groen links

schoonmaak actie

Een hele grote ergernis, de vervuiling van onze leefomgeving. Je kunt er vele theorieën op los laten wie het doet, waarom ze het doen en vooral, wat doen we er allemaal aan?

Als je de meeste reacties hoort of leest ergert iedereen zich aan het zwerfafval. Gelukkig zijn er mensen die hier letterlijk tegen vechten, ieder op zijn manier. Maar dit is nog altijd te weinig gezien de hoeveelheid aan ergernissen. Niet iedereen wil die verantwoordelijkheid nemen om ook maar een beetje te ruimen. Een deel van de mensen schuift het letterlijk van zich af, want hé, dat is niet hun afval. Valt wat voor te zeggen, maar zeker geen oplossing.

Wat ik zelf zo interessant vindt, dat de meeste zich ergeren, massaal protesteren voor een beter milieu, andere graag wijzen op wat ze moeten doen, en het grootste woord aan (in hun ogen) oplossingen kunnen bieden. Het gezegde “de beste stuurlui staan aan wal” komt hier om de hoek kijken.

Het zijn ook niet alleen de jongeren die alles op straat gooien, het zijn net zo goed volwassenen die zich er schuldig aan maken. Elke doelgroep heeft wel zo’n beetje hun eigen soort afval die ze op straat gooien.

Ik heb in de jaren dat ik nu met buurtpreventie bezig ben, al heel wat dingen aan afval laten zien. Vooral wat ik ruim, maar ook wat ik meld. Soms met een kritische noot. Kritisch, omdat dit vaak iets bespreekbaar maakt. En dat is me zeker gelukt in Dordrecht. De laatste tijd laat ik stukken minder vervuiling zien. Niet omdat er geen vervuiling meer is, maar dat ik ook andere dingen wil laten zien die schoon en mooi zijn. Het beeld in bepaalde wijken en op plekken kennen we nu wel. Voorlopig zet ik dit zo door op dezd manier.

Vervuiling los je niet zomaar op

Mensen, ook politiek gezien, denken vaak de oplossing te hebben of komen te snel met commentaar. Toch is dit probleem een hardnekkig iets. De oplossing is niet zo simpel, zeker niet de probleemwijken waar vervuiling de kop pp steekt. Oplossing is vaak verwarrend voor mensen en een effect bij een pilot is vaak maar van tijdelijke aard. Je moet het voor mensen laagdrempelig houden, met de gedachte erachter dat de vervuiler niet betaald maar dumpt.