Het overzicht en de vooruitgang met afval in Dordrecht

Twee jaar zijn nu voorbij en het derde gaat in. Mijn vrijwillige strijd tegen het afval in Dordrecht omdat ik me als inwoner van de stad medeverantwoordelijk voel hoe onze leefomgeving erbij ligtMaar ook om een voorbeeld te zijn hoe we het als bewoners moeten doen en kunnen doen.

Het is niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente Dordrecht hoe onze woonwijken erbij liggen, maar net zo goed de onze. Mijn leus is dan ook vaak, de wijk dat zijn wij. Een afvalprobleem kent meerdere kanten, niet alleen die van de afvalverwerkers en gemeente, maar ook bewoners, wooncorporaties, bedrijven en zelfs de politiek. Groot belang in deze is om elkaar te vinden, ondersteunen en luisteren.

Meerdere keren ben ik behoorlijk kritisch geweest naar alle partijen. Dit soms tegen het zere been wie niet met de kritiek kan omgaan. Toch, kritiek moet je kunnen leveren, want het brengt wel het nodige op gang en er volgen gesprekken waar men anders graag in wegduikt. In de afgelopen weken was ik ook kritisch, zeker met een terugblik op de afgelopen 2 jaar. Daarbij heb ik ook een nieuwe inzet voorbereid.

Moeizame gesprekken en het faciliteren

Afvalbak buurtpreventieIk gooide het de afgelopen weken er nog maar eens in, de moeizame gesprekken en het op gang komen van het faciliteren. Een herhaling, doel weer iedereen eens wakker te schudden (want het verwaterde een beetje) maar ook tot nieuwe inzichten te komen. Ook voor mezelf. Kritisch naar andere kijken betekent ook kritisch naar jezelf kijken. We hebben het allemaal kunnen volgen hoe ik soms vastliep met gesprekken omdat er voor mij op dat moment niets constructiefs was of andere zaken op tafel kwamen die niet aan de orde zouden zijn. Maar ook het faciliteren verliep niet op rolletjes. Sommige dingen waren onbespreekbaar of onhaalbaar. En dit is een grote belemmering voor al het werk dat je doet. De sleutelschande in het achterhoofd, het container probleem voor grofvuil, het pasje dat niet wilde lukken, vuilniszakken om de troep in kwijt te kunnen. Er is een wethouder die ik ontzettend respecteer vanwege zijn rol om mij, en dus ook inwoners van onze mooie stad te helpen. Dit is Marco Stam. Het is dus niet alleen maar kommer en kwel, maar er zijn heel wat punten gewonnen omdat ik me daar ontzettend voor heb ingezet en heb aangetoond. Al mijn werk leverde het volgende op :

  1. Afvalbakken (hier heb ik onlangs afstand van gedaan wegens veranderingen)
  2. Afvalkar die de wethouder overhandigde
  3. Het afvalprobleem werd weer op de politieke agenda gezet
  4. Inzet door bst (buurt service team)
  5. Extra inzet door hvc
  6. Een pasje voor elke container
  7. Vuilniszakken
  8. Meer inzet door andere partijen
  9. Opruimdagen verspreid door de stad (een succes zelfs)

Het is een aardig lijstje die door mijn inzet gewonnen is. Dit is een goed teken, maar het is ook een kostenpotje. En daarom dienen mensen zich ook bewust te zijn dat men zo niet kan doorgaan en dat het afval gewoon een hele dure rekening kent. Vervoer van afval kost gewoon ontzettend veel geld. Dat moet ergens vandaan komen. Een potje raakt immers ook weer op, en tarieven blijven niet hetzelfde.

Hoe nu verder met mijn aanpak

Op social media konden jullie al lezen dat ik iets uit handen zou laten vallen. Hier ontstond wat verwarring, want helemaal stoppen doe ik niet. Wat ik laat vallen is het klein zwerfafval. Dat heeft niet mijn preoriteit, deze ligt weer als vanouds bij dumpingen. Dit is de grootste doorn in het oog voor mij, en een van de oorzaken met ontstaan van zwerfafval. Dumpingen ruim ik weer actief, meld wat ik niet weg krijg ten alle tijden (waarbij ik me niets aan trek van een telefoontje van gemeente om iets niet te melden want hvc rijdt rond, omdat het zelfs weken daarna nóg kan staan) via fixi en Twitter. Ik toon aan wat ik ruim of waar er problemen ontstaan met afval. Ook ga ik intensiever aantonen waar het mis gaat bij melden en het oplossen ervan.

Mijn rondes verschillen per wijk in tijd en dagen. Ik maak er geen dagtaken meer van, maar meer verspreid waarbij ik de avonden weer mee kan nemen. Bewoners staan hierbij weer meer centraal, want hier draaide het uiteindelijk om. Ook is er een plan om met een ander klein groepje iets als een burgerpannel op te zetten, waarover nog meer. Als dit niet lukt in het huidig niveau, dan komt hier een ander plan voor.

Tijdens eens telefonisch contact met de contactpersoon van de gemeente kwam deze met nog een ander mooi idee om afval te kunnen verplaatsen. Dit stukje blijft echter even tussen haakjes, omdat dit nog uitgezocht moet worden en of de mogelijkheid er is. Toch, hiermee zou ik ontzettend geholpen zijn in vooral de wijken te Dordrecht west. Ik laat deze dus nog even open, maar het idee alleen al is toch even iets om aan te geven. Naast moeizaam mag het woord vooruitzicht ook gemeld worden.