wagemans@netwerkmail.nl

Buurtpreventie Dordrecht

Na 1,5 jaar een harde strijd tegen het vele zwerfafval in de wijk Crabbehof te hebben geleverd met mijn project Buurtpreventie […]

Read More

Op pad met gemeente Dordrecht en wethouders

Op dinsdag 19 mei 2020 was het een mooie en bijzondere dag voor Buurtpreventie Dordrecht. Het was een dag waar ik […]

Read More

Nieuwe fase, Buurtpreventie Dordrecht

In februari 2019 begon ik de echte strijd tegen het afval. Dit gebeurde samen met de partij Beter Voor Dordt die […]

Read More

De strijd tegen het zwerfafval in Dordrecht

Zwerfafval is een groot probleem. Maar er zijn buurten of wijken waar het letterlijk uit de pan springt. Ook hier in Dordrecht is dat het geval. Ik heb als inwoner in een van die wijken, mijn verantwoordelijkheid genomen om er ook daadwerkelijk iets mee te doen. Dit doe ik nu 1,5 jaar op moment van schrijven, en ben zeker niet van plan hiermee te stoppen. 

Sinds 1990 woon ik in de mooie stad Dordrecht, met heel veel plezier. Ik heb het nodige zien veranderen. De samenstelling van de wijk, de verandering van mentaliteit en qua omgeving. Wat ik ook heb zien veranderen is het zwerfafval. En niet in positieve zin, maar groeiende puinhopen. Zwerfafval dat overal vandaan kwam: winkels, winkelend publiek, bezoekers, maar vooral van inwoners zelf. Klein zwerfafval dat overal op straat en in het groen gegooid werd, vrolijk van balkon gegooid, en dumping naast containers alsof het de normaalste zaak is.

Zwerfafval is ergerlijk, ongezond en onveilig

Veel mensen zeggen het ergerlijk te vinden, want zwerfafval vertroebelt het straatbeeld. Hoe meer afval er op straat ligt, hoe meer het op een achterstandswijk gaat lijken. Ten aanzien van de wijk komt dit niet ten goede.

wagemans rogerniet alleen het straatbeeld wordt verpest, is zwerfafval ook ongezond. Stoffen komen in het milieu terecht wat weer invloed heeft op natuur, en dus ook voor ons als mens. Maar het kan erger. Afval trekt ook ongedierte aan zoals ratten. Deze zijn niet vies om wandelingen te houden door opengetrokken vuilniszakken en ander afval. Wandelend door bedorven voedsel en poepluiers… Het is een paradijs op aarde voor ze. Maar voor ons neemt dit gezondheidsrisico’s met zich mee. En hoe meer afval we op straat gooien, hoe aantrekkelijker het is voor ze. Goede omgeving om zich blijvend te huisvesten en voortplanten. Op zoek gaan naar voedsel hoeven ze eigenlijk niet meer, we leggen het voor hun neus.

Zwerfafval neemt ook onveilige situaties met zich mee. Er kunnen ongelukken door gebeuren, dieren die we lief hebben kunnen zich verwonden of zelfs overlijden. Maar ook voor ons mensen levert het direct gevaar op. Afval kan ook een gevoel van onveilig geven. Er zijn zelfs vandalen die met zwerfafval opzettelijk kwaad in zin hebben. En dat gebeurde bij onze flat. Afval dat naast de container stond werd tegen de muur van de flat gezet en in brand gestoken. Men was er op tijd bij en gelukkig bleef het bij materiële schade. Toch moest er een stuk nieuw muur ingezet worden. En dan neemt het gevoel van onveiligheid nog meer toe. Wat is de volgende keer aan de beurt?

 

Het was genoeg, ik ging de strijd aan tegen het zwerfafval

Als inwoner van Crabbehof vond ik het welletjes geweest met dit afval. Ik nam de verantwoordelijkheid om letterlijk de strijd aan te gaan. Dit ging niet zomaar wat blikjes of papiertjes prikken, maar grootschalig. Alles wat met afval te maken had was ik meer dan moe. Inclusief de dumpingen die Crabbehof tot een vuilnisbelt maakte. Helaas, hoeveel mensen je ook vroeg, bijna niemand voelde er iets voor om ook maar een beetje te helpen, ondanks alle ergernis die ze zelf hadden. Vaak gehoord excuus “ik ga de rommel van een ander niet ruimen”. Of toezegging dat men wel wilde helpen maar vervolgens niet kwam opdagen.

Ondanks dat ben ik hier toch mee begonnen en doe dit nog steeds even strijdvaardig. Niets doen is geen optie voor mij. 7 dagen in de week, inclusief de feestdagen, van ochtend tot avond ben ik ermee bezig. Het is geen straf of iets om moedeloos van te worden. Het is bevredigend als je er iets aan gedaan hebt.

Het is een strijd die ik onverminderd voort zet. Eigenlijk zou elke inwoner dat moeten doen. Dit hoeft bij lange na niet zo grootschalig te zijn als ik doe, maar alle kleine beetjes helpen. En de vervuilers moeten wat meer respect voor hun leefomgeving hebben. Pas dan komen we ergens. Maar gedragsverandering is moeilijk op gang te krijgen, dat blijkt uit vele dingen die ik geprobeerd heb.